BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Jednostki oświatowe

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Mapa określająca położenie: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich

Adres: 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Strzelców Bytomskich 2a

Dyrektor: 
Andrzej Damaszek

Nr telefonu: 
(+48) 77 461-20-60

NIP: 
756-18-04-745

E-mail: 

Wirtualny spacer: 

 
Liczba uczestników stałych: 294
Liczba uczestników okresowych: 540
 • pedagogicznych: 16
 • niepedagogicznych: 4
Boisko do piłki nożnej
Boisko ze sztuczną nawierzchnią
Boisko treningowe
Bieżnia okólna, skocznie, rzutnie

Kontakt rodziców z placówką
 • Sekretariat 7:30 – 15:30

Nabór uczniów/dzieci – udział w zajęciach MOS jest dobrowolny i bezpłatny, uczestnikami są wszystkie chętne dzieci i młodzież gminy Strzelce Opolskie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności szkolnej.

Sukcesy szkoły, osiągnięcia uczniów
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich realizuje własny kalendarz imprez sportowych, koordynuje współzawodnictwo sportowe szkół, organizuje wypoczynek w okresie wakacji i ferii zimowych, a także dni wolnych od zajęć. Wychowankowie placówki jako zawodnicy strzeleckich klubów sportowych biorą udział w rozgrywkach okręgowych związków sportowych na szczeblu województwa, regionu i kraju. Reprezentują również strzeleckie szkoły we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy i uczestniczą w wymianach sportowych, dzięki którym mają możliwość integracji z młodzieżą z innych państw, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich jest zarządcą Stadionu Sportowego w Strzelcach Opolskich (Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich GN.IV-72244-6/06 z dnia 21 grudnia 2006). Zajęcia sekcji sportowych MOS odbywają się na:
 1. Stadion Sportowy MOS
 2. Hala Sportowa przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich
 3. Sala gimnastyczna PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich
 4. Sale gimnastyczne PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich
 5. Sala gimnastyczna PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich
 6. Sala gimnastyczna PSP w Suchej
 7. Sala gimnastyczna przy LO w Strzelcach Opolskich
 8. Sala gimnastyczna przy CKZiU w Strzelcach Opolskich
 9. Boisko „Orlik” przy CKZiU w Strzelcach Opolskich
 10. Boisko piłkarskie w Rozmierce
 11. Boisko piłkarskie w Błotnicy Strzeleckiej
Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich jest administratorem gromadzonych danych osobowych wychowanków, pracowników i współpracowników.
Dane nie są przetwarzane w celach innych niż określone przepisami prawa i nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania.

Pliki do pobrania: