BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Pozwólmy runąć wszystkim murom - Międzynarodowa wymiana młodzieży

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Międzynarodowa wymiana młodzieży

"Pozwólmy runąć wszystkim murom" to temat tegorocznego projektu. W dniach 4 - 12 lipca 2009 r. w Borowicach k. Karpacza spotykały się 15 osobowe grupy młodzieży z Czech (Holice), Litwy (Druskinnikai), Niemiec (Soest) i Polski (Strzelce Opolskie) nad którymi opiekę sprawowało po 2 opiekunów - wychowawców z każdego państwa oraz kierownik obozu, który czuwał nad całością. Spotkanie było możliwe dzięki wieloletniej współpracy miast partnerskich , dużemu zaangażowaniu wielu ludzi i środkom pozyskanym z programu "Młodzież".

Przez dziewięć dni młodzi ludzie wspólnie zastanawiali się nad możliwościami budowania Europy bez podziałów, waśni i murów oraz zastanawiali się jak te bariery likwidować lub osłabiać w codziennym swoim życiu. Temat spotkania nie był przypadkowy. We wszystkich czterech państwach w historii istniały różne "MURY" - berliński, żelazna kurtyna czy jak w Czechach mur oddzielający w jednym z miast mniejszość romską. Ponad to w tym roku mija 20 lat od ważnych wydarzeń dla Polski i Europy min. Okrągły Stół, Wolne Wybory, zburzenie Muru Berlińskiego.

Współpraca młodzieży i bezpośrednie działanie w trakcie spotkania były szansą zatarcia różnic i osłabienia stereotypów. Projekt stanowił okazję do uświadomienia młodzieży, że są obywatelami Europy. Wykorzystany w temacie termin "mur" został zaczerpnięty z utworu zespołu Pink Floyd - The Wall, ballady katalońskiego barda Louisa Llacha - L'Estaca oraz barda polskiej opozycji antykomunistycznej Jacka Kaczmarskiego - Mury. Między innymi te utwory były pretekstem do dyskusji na temat kształtującego się społeczeństwa europejskiego i jego wartości. Poznawanie mieszkańców innych państw i współpraca w trakcie przygotowań oraz samego spotkania zwiększyła wiedzę i umiejętności międzykulturowe. Wymiana młodzieży została zorganizowana przez Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej przy współpracy Gminy Strzelce Opolskie a środki pozyskano z Programu Młodzież.