BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Projekt - Akademia nauk wielu

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
"Akademia nauk wielu" - projekt edukacyjny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 obejmujący realizację 4.406 godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 1830 uczniów. Zajęcia prowadzone były w trzech modułach:
  • Moduł I - "Szkolne Akademie Literatury" - czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z dóbr kultury. Moduł obejmuje dwa zadania: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych doskonalących umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania przeczytanego tekstu oraz organizację wyjazdów do teatru, operetki.
  • Moduł II - "Szkolne Akademie Języków Obcych" - polegał na kształceniu języków obcych z wykorzystaniem metod i technik komputerowych.
  • Moduł III - "Szkolne Akademie Przedmiotów Ścisłych" - doskonalił umiejętności w zakresie przedmiotów bloku matematyczno - przyrodniczego. Moduł objął również organizację, w maju 2009 roku, przez uczniów gimnazjów Dnia Nauki dla uczniów szkół podstawowych (ok. 120 minut).
Oprócz zajęć pozalekcyjnych 1100 uczniów wzięło udział w wyjazdach do teatru i operetki, a 140 uczniów szkół podstawowych uczestniczyło w organizowanym przez gimnazja Dniu Nauki.

W ramach projektu szkoły i biblioteki szkolne zostały doposażone w książki, programy komputerowe do nauki języków obcych i inne środki dydaktyczne.

Głównymi celami realizacji projektu, zgodnymi ze strategią rozwoju województwa opolskiego, powiatu i gminy Strzelce Opolskie, było podniesienie poziomu umiejętności kluczowych na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum u uczniów z obszarów miejsko - wiejskich, a także próba zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży naszej gminy.

Środki w kwocie 389.123 zł zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie".

http://www.akademianaukwielu-strzelceop.pl/